Διάλεξη του Καθηγητή A.Nanetti

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010 – ώρα 19.30

Η Ιταλία και η ιστορική μνήμη της μεσαιωνικής Ελλάδας”

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog.