Βραδιά προς τιμή του A.Tabucchi

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Παρασκευή 20 Μαΐου 2011, ώρα 19.00

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog.