Μουσείο Μπενάκη

Από 7 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου
Έκθεση:
“14F/21GR. Νέοι αρχιτέκτονες στη Γαλλία και την Ελλάδα”
Μουσείο Μπενάκη – οδός Πειραιώς 138 – Αθήνα

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog.