Ελληνική oικονομική κρίση

Μερικά οικονομικά μεγέθη που δεν αναφέρονται συχνά και ποτέ όλα μαζί

Εκτός από τα – πασίγνωστα πλέον – στατιστικά σχετικά με το δημόσιο χρέος και δημόσιο έλλειμα, όπου συνδυαστικά η Ελλάδα είναι σίγουρα η χειρότερη στην Ε.Ε., υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες/οπτικές γωνίες για να εξετάσει κανείς τα οικονομικά μεγέθη και προβλήματα των χωρών. 

Όπως φαίνεται παρακάτω, εκεί η κατάσταση της Ελλάδας είναι καλύτερη. Αν πάλι δούμε τα απόλυτα μεγέθη, η ασημαντότητα της ελληνικής οικονομίας σε κάνει να αναρωτιέσαι για τον υπερβολικό ντόρο – προπαγάνδα που έχει γίνει στο όλο θέμα και για την “τιμή” που μας κάνουν να ασχολείται όλη η υφήλιος μαζί μας.

Βέβαια για όλους εμάς που δε γνωρίζουμε από οικονομικά, όλες αυτές οι διαφορές θα παραμείνουν άλυτα “μυστήρια”, και επομένως θα είμαστε έρμαιοι στις αναλύσεις και εκτιμήσεις του εκάστοτε ειδικού (ή “ειδικού”). Ένα πράγμα μόνο είναι σίγουρο, ότι οι περισσότεροι από εμάς δε θα βγουν κερδισμένοι από αυτήν την κατάσταση, ενώ επίσης είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιοι θα βγουν αρκετά πλουσιότεροι.

Με αυτά δεν σημαίνει ότι ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες ή να πουμε πως η θέση της χώρας δεν είναι δεινή, αλλά είναι μια αφορμή για να σκεφτούμε λίγο “out of the box”, που στην συγκεκριμένη περίπτωση το “box” σημαίνει και “χαζοκούτι”.

Αλέξανδρος

   Pub­blic Defi­cit in % over GDP (2009):
   Δημόσιο έλλειμα    %  στο ΑΕΠ (2009): 
   Ire­land       -14,3%,
   Gree­ce       -13,6%
   Great Bri­tain  -11,5%
   Spain          -11,2%
   Por­tu­gal       – 9,4%
   Ita­ly          – 5,2%
   ————–
   USA            -12,9%
   JAPAN          -10,5

   Public Debt in % over GDP (2009):
   Δημόσιο χρέος  % στο  ΑΕΠ (2009): 
  Ita­ly       115,8%
  Gree­ce      115,1%
   Bel­gium       96,7%
   Fran­ce        77,6%
   Ger­ma­ny       73,2%
   U.E. ave­ra­ge  78,0%
   ——————
   USA           54,0%      
   JAPAN        197,0%

Public Debt   (bilion €)
Δημόσιο χρέος   (δις €)
Ger­ma­ny  1.760
Ita­ly    1.700
UK       1.600
Fran­ce   1.490
……………………
Gree­ce     210
……………………
USA      5.890

Total Deb­ts    = Public Deb­ts   + Pri­va­te Debts
Συνολικό χρέος = Δημόσιο χρέος + ιδιωτικό χρέος

Total deb­ts   % over GDP
Συνολικό χρεός % στο ΑΕΠ
UK           400%
Hol­land 234%
Fran­ce 230%
Ire­land 222%
Bel­gium 219%
Spain 207%
Por­tu­gal 197%
Ita­ly 194%
Gree­ce       179% 
Ger­ma­ny 170%
…………………….
E.U. Ave­ra­ge 175%

External(foreign)Debt – Εξωτερικό Χρέος
      % over GDP   in milliard $
      % στο  ΑΕΠ    σε δις $
Ire­land    414%      1.392    
Por­tu­gal   130%        272
Ita­ly      103%      1.957
Gree­ce     100%        301
Spain      80%       1.591
—————————-
USA        35%      10.040
JAPAN       –        1.547

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog – Ετικέτες: .