Πρεσβεία: Δελτίο Τύπου

Η Ιταλική Πρεσβεία της Αθήνας έχει δημοσιευθεί το δελτίο τύπου και στις εφημερίδες (Καθημερινή Το Βήμα, Μακεδονία) για την περαιτέρω διάδοση στους συμπατριώτες τους.

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog.