Πρεσβεία Ιταλίας . Βουλευτικές Εκλογές 2022

Αγαπητή συμπατριώτισσα, αγαπητέ συμπατριώτη,

σας ενημερώνω πως ολοκληρώθηκε σήμερα, νωρίτερα από την προθεσμία που ορίζει ο νόμος, η αποστολή των εκλογικών φακέλων για τις Βουλευτικές Εκλογές 2022. 

Οι φάκελοι έχουν σταλεί στη διεύθυνση κατοικίας σας, όπως αυτή προκύπτει από την εγγραφή σας στο AIRE.

Η Πρεσβεία οργάνωσε την αποστολή σε στενή συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία – χάρη στην επιμονή μας – μας επιβεβαίωσαν ότι θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη αποστολή του υλικού με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, κυρίως όσον αφορά σε όσους διαμένουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές.

Παρόλα αυτά, εάν διαπιστώσετε τις επόμενες ημέρες (ξεκινώντας από την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, ότι ο φάκελος δεν σας έχει παραδοθεί ακόμα, σας προτείνουμε:

να ελέγξετε με το τοπικό ταχυδρομικό γραφείο εάν το εκλογικό υλικό έχει ενδεχομένως παραμείνει προς διαλογή ή/και τους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης

 εάν δεν λάβετε επαρκείς απαντήσεις από το ταχυδρομείο, να ελέγξετε με το Προξενικό Γραφείο (γράφοντας στην διεύθυνση cancelleria.atene@esteri.it) εάν ενδεχομένως ο φάκελος δεν έχει σταλεί – εξαιτίας ενός απλού σφάλματος που μπορεί να αποδοθεί στον Ταχυδρομεία Ελληνικά – ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου 2022 και ημέρα Κυριακή οι ψηφοφόροι που δεν έλαβαν τον εκλογικό τους φάκελο στην διεύθυνση κατοικίας τους, μπορούν να αιτηθούν την χορήγηση ενός επίσημου αντίγραφου ακολουθώντας την διαδικασία όπως αυτή ήδη προκύπτει από την ιστοσελίδα της Πρεσβείας που αφορά τις Βουλευτικές εκλογές 2022.

Επί τη ευκαιρία θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι:

η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο φάκελος με τις ψήφους πρέπει να φθάσει στην Πρεσβεία είναι η 22α Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και τοπική ώρα 4 μ.μ., και ότι – εναλλακτικά της αποστολής μέσω ταχυδρομείου – υπάρχει πάντα η δυνατότητα να παραδώσετε τον εκλογικό φάκελο αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας, χωρίς ραντεβού, κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό,

 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος (“η ψήφος είναι προσωπική και ίση, ελεύθερη και μυστική”) , σας υπενθυμίζω – καθ’ υπόδειξη του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας – ότι:

  • ο ψηφοφόρος υποχρεούται να φυλάξει προσωπικά το εκλογικό υλικό που του έχει αποσταλεί από την Πρεσβεία,
  • απαγορεύεται ρητά η παράδοση εκλογικού υλικού σε τρίτους,
  • όποιος παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Το άρθρο 18 του νόμου 459/2001 προβλέπει: “1. Όποιος διαπράττει σε ξένο έδαφος οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στο ενιαίο κείμενο των νόμων που εμπεριέχουν κανόνες για την εκλογή της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1957, αριθ. 361, όπως τροποποιήθηκε, τιμωρείται σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 του προαναφερθέντος ενιαίου νόμου διπλασιάζονται στην περίπτωση της ψήφου δια αλληλογραφίας. 2. Όποιος, με την ευκαιρία των εκλογών για την ανάδειξη της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας και των δημοψηφισμάτων, ψηφίζει τόσο δια αλληλογραφίας όσο και στο εκλογικό τμήμα του δήμου της τελευταίας εγγραφής του στην Ιταλία, ή ψηφίζει περισσότερες από μία φορές δια αλληλογραφίας, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα έως τρία έτη και με πρόστιμο από 52 έως 258 ευρώ”.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω πως τόσο εγώ όσο και όλη η ομάδα της Πρεσβείας παραμένουμε στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες διευκρινιστικές πληροφορίες.

Με εκτίμηση.

Ales­san­dro Tutino

Capo del­la Can­cel­le­ria Consolare

Capo dell’Ufficio Politico-Stampa

Pri­mo Segretario

 

Amba­scia­ta d’Italia ad Atene

Odos Seke­ri, 2 – Atene

https://ambatene.esteri.it

T + +30 210 3617260

cid:image003.jpg@01D8BEB3.88E63000cid:image004.jpg@01D8BEB3.88E63000cid:image005.jpg@01D8BEB3.88E63000

 

cid:image006.jpg@01D8BEB3.88E63000

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog, Ανακοινώσεις.