Υποτροφίες που παρέχει η Ιταλική Κυβέρνηση

Can­cel­le­ria consolare
Πρεσβεία της Ιταλιας
Αθήνα

Υποτροφίες που παρέχει η Ιταλική Κυβέρνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019: Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει παραταθεί μέχρι τις 7 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00 (ώρα Ιταλίας. Για εγγραφές και πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στην Ιταλία, συμβουλευτείτε την πύλη
https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse.

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog, Συνεργασίες – Ετικέτες: .