Η Νύχτα” του Μ. Αντονιόνι

Βραδιά συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

συμμετοχή και ακρόαση

Το Σάββατο 29 Μαρτίου 2008
οδός Γενναδίου 13 – ώρα 19:00

Το πρόγραμμα περιέχει:

  • Προβολή του έργου “La not­te” του Μ. Αντονιόνι
  • Οργάνωση κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πρόγραμμα για το 2008
Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις.