Αρχείο ετικέτας: Riccardo Zipoli

Η Βενετία στα παραθυρά της’…αφήνει την Ελλάδα

Στην Πάτρα…’Η Βενετία στα παράθυρα’

Στην Ελλάδα…’Η Βενετιά στα παράθυρα’