Η Ελλάδα χειροκροτεί τον Roberto Salerno” στην εφημερίδα “Giorno & Notte”

Ένα σύντομο άρθρο της εφημερίδας των Συρακουσών “Gior­no & Not­te” για τη συναυλία του Rober­to Saler­no στην εκδήλωση του συλλόγου μας Γεύση Ιταλίας: Το τερπνόν μετά του ωφελίμου.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Ανακοινώσεις.