Κώστας Παπαδόπουλος

Παρουσίαση του βιβλιου “Αναμνήσεις”

Αναμνήσεις’του Κ.Παπαδοπουλου

Ενας ξεχωριστός Άνθρωπος

Σύντομη γνωριμία με τον Κώστα Παπαδόπουλο

Παρουσίαση του βιβλίου “Uno dei veri testimoni”