Οικονομία & Ηθική

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011
οδός Γενναδίου 13 – ώρα 19.οο

Ερευνά με θέμα: «Οικονομία και Ηθική»

Ομιλητής: Anto­nio Velasti
που εδώ εκφράζει σύντομα την σκέψη του και την γνώμη του

«…αρχίζω με δυο απλά παραδείγματα παρμένα από την πραγματικότητα. Το πρώτο είναι μια ‘ιστοριουλα’ που μου διηγήθηκε, πριν άρχεται χρόνια, ένας ηλικιωμένος μαγαζάτορας στην μικρή και παλιά πόλη της Ναύπακτου. Αυτός μου είπε ότι, κατά την διάρκεια του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, είχε βρεθεί στην φυλακή με ένα Εβραίο και έτσι είχε την ευκαιρία να μάθει μερικές ‘φιλοσοφίες’ που τον βοηθήσαν για όλη την ζωή. – Ένας πλούσιος Εβραίος είχε δώσει στον υιό του ένα καλό κεφάλαιο για να αρχίσει μια δραστηριότητα. Ο υιός του, μόνο δυο χρόνια αργότερα, επέστρεψε στον πατέρα του γεμάτος χαρά γιατί είχε πλουτίσει. Ο πατέρας του τον άκουσε και είπε: «αν εσύ έγινες τόσο πλούσιος, αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος έγινε φτωχότερος…με το πέρασμα των χρόνων και εσύ ενδέχεται να ζήσεις ‘στιγμές’ φτώχειας. Μου φαίνεται ότι σου το είπα ήδη πολλές φορές αλλά…’repetita iuvant’…» –
Άλλο ένα παράδειγμα είναι μια προσωπική μου εμπειρία στο χώρο του εμπορίου. – Είχα συμβουλέψει έναν πελάτη μου (ένα τίμιο άτομο που βρισκότανε σε μια δύσκολη φάση) να μην αγοράσει τα εμπορεύματα μου, ανώτερης μεν ποιότητας , αλλά ακριβότερα, και του είχα δώσει την διεύθυνση μιας βιοτεχνίας με πιό οικονομικές τιμές. Εκείνος ο κύριος, σήμερα έχει ένα τριώροφο μαγαζί. Πάλι αγοράζει από μένα…και συνεχίζει να με ευχαριστεί γιατί έδωσα την προτεραιότητα στα συμφέροντα του και όχι στα δικά μου. Το αποτέλεσμα είναι ότι κερδίσαμε και οι δυο! –
Η οικονομία είναι όπως το αίμα στο ανθρώπινο σώμα, αυτό πρέπει να κυκλοφορεί ελευθέρα σε όλες τις φλέβες και να φτάνει σε όλα τα μέρη του σώματος…αλλοίμονο αν συγκεντρωθεί υπερβολικά σε ένα όργανο μόνο! Όπως συμβαίνει στη κοινωνία μας. Η έλλειψη ηθικής μπορούμε να την παρομοιάσουμε σε φλέβες βουλόμενες η σκληρωτικές, στην υπερτροφία μερικών οργάνων που σταματάνε την ροή του αίματος. Η πραγματική Οικονομία επενδύει στο μέλλον, επενδύει στο περιβάλλον, επενδύει στο φυσικό κεφαλαίο (περιβάλλον και αγροτική καλλιέργεια) και στο Ανθρώπινο Κεφαλαίο. Σήμερα έχουμε μεγάλο πλούτος στην κορυφή της πυραμίδος, αλλά πολλή φτώχεια στην βάση αυτής. Είναι το αντίθετο της λογικής : οποίος παράγει είναι φτωχός και οποίος διαχειρίζεται είναι πλούσιος. Ο όγκος των φόρων δεν ανακυκλώνεται υπέρ της βάσης αλλά παραποιείται, προκαλώντας ένα υπερβολικό κόστος της εργασίας που οδηγεί προφανώς στην ανεργία. Η ανισορροπία ανάμεσα αναπτυγμένων και υποανάπτυκτων χωρών είναι τεραστία. Θα έπρεπε να επενδύσουμε με τρόπο κατάλληλο στο λεγάμενο Τρίτο Κόσμο, κάνοντας και μεγάλες θυσίες για να ανυψώσουμε το ζωτικό επίπεδο αυτών των λαών (νερό, ηλεκτρική ενεργεία, συγκοινωνίες, σχολεία, νοσοκομεία, κτλ) για να καταφέρουμε την δημιουργία μιας αμοιβαίας κυκλοφορίας αγαθών και εργασίας.
ΒΑΣΙΚΗ είναι η ανύψωση της ηθικής αμοιβαίας και διαδεδομένης που επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος έχει μια άποψη της ζωής που δεν βασίζεται μόνο στο υλικό πλούτο, αλλά και στο ψυχικό ομαδικό πλούτο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ο κόσμος θα καταλάβει ότι η ευπορία του ατόμου βασίζεται πάνω στην ευπορία της κοινωνίας. Αυτές είναι θεωρίες που έχουν ήδη πειραματιστεί και έδωσαν πολύ θετικά αποτελέσματα…
Όπως έλεγε ο Ε. Fromm, δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια χρυσή κοινωνία με μολυβένιους ανθρώπους…
Οι Αγροτικοί Συνετισμοί λειτούργησαν σωστά μονό σε περιοχές οπού υπήρχε κοινωνική και ηθική συνείδηση, ενώ απέτυχαν όπου κυριαρχούσε ο ατομικισμός και το προσωπικό συμφέρον…
Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι αυτό του You­nuk και της Τράπεζα του μικρού εισοδήματος που έσωσε από την πεινά χιλιάδες οικογένειες…
…δεν μπορούμε να εναντιωθούμε στους Νομούς του Συμβάντος των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών που βασίζονται στην αρμονία και στην ισορροπία και…στην Εξέλιξη…και η Οικονομία επίσης είναι μια όψη της Εξέλιξης…»

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Εκδηλώσεις – Ετικέτες: .